Lokaal werk

Sinds de verkiezingen van oktober 2012 zit N-VA in het districtsbestuur samen met CD&V en Open Vld. Het dagelijkse bestuur wordt uitgevoerd door districtsburgemeester, Kristof Bossuyt, en districtsschepenen Linda Verlinden en Robert Moens. In hun taken worden zij bijgestaan door een gemotiveerde N-VA fractie onder leiding van de gedeputeerde Luk Lemmens.

Het ontwerp bestuursakkoord waarover de onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld het eens werden, geldt in principe voor de periode 2019-2024. Op de districtsraad van 7 november 2019 hebben we als districtsraad het definitieve bestuursakkoord goedgekeurd. Dat gebeurde nu pas, omdat wij de Wilrijkenaar de kans wilden geven om nog opmerkingen of toevoegingen te geven op het ontwerpbestuursakkoord. Uit de wijkbabbels met het districtsbestuur en de online bevragingen kwamen 322 ideeën. Het grootste deel daarvan ging over zaken die al in het bestuursakkoord stonden. 44 andere nieuwe ideeën werden in het definitieve bestuursakkoord opgenomen.

U kan het bestuursakkoord 2019-2024 hier downloaden.