Districtsraad Wilrijk geeft op initiatief van de N-VA-fractie een sterk signaal om buslijn 22 te behouden

Op 8 januari 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit & Openbare Werken

Op de districtsraad van 7 januari 2021 interpelleerde Districtsraadslid Xeno Wauters namens de N-VA-fractie om de ongerustheid omtrent het inkorten, aanpassen of gedeeltelijk schrappen van buslijn 22 aan te kaarten.

We vonden het als fractie enorm belangrijk om een krachtig signaal te geven, omdat dit Vervoersplan vooral de Wilrijkse senioren zou treffen. Daarom diende de N-VA-fractie een motie in, deze luidt als volgt: De Wilrijkse Districtsraad vraagt aan het Wilrijks Districtscollege om de DeLijn en het Antwerps Stadsbestuur te adviseren de huidige buslijn 22 te behouden, minstens dat er naar een afdoende oplossing wordt gezocht voor onder andere de bewoners van de rust- en verzorgingstehuizen op dat traject. Alle fracties, zowel van de oppositie als van de meerderheid, sloten zich aan bij deze interpellatie. Hierop volgend werd de licht geamendeerde motie, waarbij deze iets krachtiger werd geformuleerd, door de Wilrijkse Districtsraad unaniem goedgekeurd.

Doordat de motie unaniem goedgekeurd werd geeft de Wilrijkse Districtsraad een krachtig signaal om de huidige buslijn 22 te behouden. We laten onze meer dan 8.300 vijfenzestigplussers niet in de steek!

 

Bron afbeelding: ww.gva.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is