Fietsroutekaart maakt Wilrijkse kinderen vertrouwd met verkeer

Op 22 februari 2017

Het district Wilrijk en de stad Antwerpen blijven inzetten op verkeersveiligheid. Wilrijkse kinderen kunnen hun fietsvaardigheid voortaan oefenen op een bewegwijzerde route. Een handige kaart geeft hen tips en toont bovendien de veiligste fietsroutes in het district.

De fietsroutekaart ‘Veilig in het verkeer’ werd ontwikkeld door het district Wilrijk, met de steun van het Algemeen Onderwijsbeleid Antwerpen. Ze geeft tal van praktische tips over hoe je je het veiligst in het verkeer begeeft en toont daarnaast de veiligste fietsroutes tussen locaties die voor kinderen belangrijk zijn, zoals scholen, speelterreinen, het zwembad en parken.

Oefenen op de VERO-route

Op de achterzijde van de kaart bevindt zich de verkeerseducatieve route (VERO). Op deze bewegwijzerde route kunnen kinderen, in klasverband of met de ouders, hun fietsvaardigheid oefenen aan de hand van een reeks specifieke verkeerssituaties. Op het terrein is de VERO bewegwijzerd met geel-blauwe richting- en informatiebordjes.

Op 10 plaatsen op de route wordt extra informatie gegeven over specifieke fietsoefeningen, zoals links afslaan, een fietsopstelvak gebruiken of een rotonde nemen. De VERO is ongeveer 8 kilometer lang en doorkruist de wijken Valaar, Hoogte, Centrum en Koornbloem. De route werd zo opgesteld dat ze nabij de meeste Wilrijkse basisscholen loopt.

De fietsroutekaart en de VERO zijn twee initiatieven die voortkomen uit het onderzoeksrapport dat het district Wilrijk liet maken voor het speelweefsel binnen het district. De eerste exemplaren van de kaart werden op woensdag 22 februari 2017 overhandigd aan de leden van de Wilrijkse kinderdistrictsraad, die bestaat uit een vijftigtal leerlingen van alle Wilrijkse basisscholen. De overhandiging gebeurde door districtsschepen voor jeugd Hans Ides, districtscollegevoorzitter Kristof Bossuyt en Antwerps schepen voor onderwijs Claude Marinower tijdens een officieel moment.

Nadruk op fietsvaardigheid

Wilrijks districtsschepen voor jeugd Hans Ides verwelkomt de fietsroutekaart: “Dit is een belangrijke investering in al onze schoolgaande kinderen. Het was voor mij erg belangrijk om alle speelterreinen, scholen en parken duidelijk in kaart te brengen en er op aan te geven wat de meest veilige route is. De hele route is nu goed aangegeven en een aantal moeilijke verkeerssituaties zijn helder uitgelegd op de route zelf. Investeren in een educatief en verkeersveilig project is voor mij als districtsschepen voor jeugd cruciaal. Ik hoop dan ook dat deze kaart kan bijdragen tot een fietsveilig Wilrijk en kinderen en ouders aanzet tot het gebruiken van de fiets.”

Kristof Bossuyt, voorzitter van het Wilrijkse districtscollege vult aan: “Als vader van jonge kinderen besef ik als geen ander het nut van dit soort initiatieven. Het is van het hoogste belang dat onze kinderen elke dag veilig op school geraken.”

Schepen voor onderwijs Claude Marinower besluit: “Ook in ons stedelijk aanbod verkeerseducatie leggen we een grote nadruk op fietsvaardigheid. Kinderen moeten zoveel mogelijk oefenkansen krijgen en de fietsroutekaart en de verkeerseducatieve route dragen daar zeker aan bij. Ik kan alleen maar toejuichen dat ook de districten initiatieven nemen om de verkeersveiligheid van onze schoolgaande kinderen te verhogen. Daarvoor kunnen ze in mij steeds een partner vinden.”

Verantwoordelijken: Hans Ides, Wilrijks districtsschepen voor jeugd – Kristof Bossuyt, voorzitter districtscollege & -raad Wilrijk en o.m. bevoegd voor communicatie – Claude Marinower, Antwerps schepen voor onderwijs

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is