Wilrijk aan zet

Op 27 mei 2019, over deze onderwerpen: Politiek, Verkiezingen 2018


Het Wilrijkse districtsbestuur organiseert ‘Wilrijk aan zet’: een grote inspraakronde voor de opmaak van het definitieve bestuursakkoord voor de periode 2019-2024. Inwoners kunnen hun feedback en ideeën lanceren op een website of tijdens zes wijkbabbels in juni.

 

Voorlopig bestuursakkoord voor de zes wijken

Na de gemeenteraadsverkiezingen werd een nieuw districtsbestuur gevormd voor de periode 2019-2024. Dat zal Wilrijk besturen op basis van het ontwerp-bestuursakkoord ‘6 unieke & diverse wijken, samen één Wilrijk’. Dat bestuursakkoord of ontwerpplan is echter nog niet af.

Het districtsbestuur rekent op alle Wilrijkenaren om mee te bouwen aan dit plan door te laten weten wat zij belangrijk vinden en zelf suggesties of voorstellen te doen.


Meningen en ideeën welkom op ‘Wilrijk aan zet’…

Van 27 mei tot en met donderdag  4 juli kunnen inwoners het ontwerp-bestuursakkoord ontdekken op de website www.wilrijkaanzet.be en er aangeven welke voorstellen zij het belangrijkste vinden. Men kan er ook een eigen idee lanceren dat bijdraagt tot een nog aangenamer, leefbaarder, veiliger Wilrijk.

De Wilrijkse kinderdistrictsraad nam alvast het voortouw. De kinderen mochten als eerste aan de slag met ‘Wilrijk aan zet’ en lanceerden al zes ideeën op de website.

 

…of op de wijkbabbels

Wie het meer heeft voor een goed gesprek in de openlucht, is welkom op een van de zes wijkbabbels van ‘Wilrijk aan zet’. Die vinden plaats in de week van 17 juni. De districtsburgemeester en de districtsschepenen stellen de ambities van het Wilrijkse ontwerp-bestuursakkoord voor. Ook hier kunnen inwoners het ontwerp-bestuursakkoord evalueren of eigen ideeën toevoegen. Het district zorgt voor een gezellige sfeer, drankje en een leuk geschenk. Ook de jeugddienst is aanwezig met kinderanimatie. Vooraf inschrijven is niet nodig, iedereen is welkom.  


Overzicht Wilrijkse wijkbabbels

·          dinsdag 18/6: evenementenplein Bist (wijk Centrum) van 10 tot 12 uur

·          woensdag 19/6:  Berkenveldplein (wijk Koornbloem) van 17  tot 19 uur

·          zaterdag 22/6: Gemzenstraat (wijk Oosterveld Elsdonk) van 10  tot 12 uur

·          zaterdag 22/6: Park Marmotteke (Bosheidelaan, wijk Valaar) van 15 tot 17 uur

·          zondag 23/6: plein Kruishofstraat (wijk Hoogte) van 10 tot 12 uur

·          zondag 23/6: Edenplein (wijk Neerland) van 15 tot 17 uur

 

Wat gebeurt er met de inspraak?

Op 4 juli wordt de inspraakronde op www.wilrijkaanzet.be afgesloten. De medewerkers van het district verwerken de opmerkingen en  ideeën in een verslag. Vervolgens gaat het Wilrijkse districtsbestuur hiermee aan de slag. Na de zomervakantie stelt het districtsbestuur een definitief bestuursakkoord voor. Dat wordt dan voorgelegd aan de districtsraad.

Eenmaal die het bestuursakkoord goedkeurt, is het aan de medewerkers van het district om de voorstellen te realiseren tegen 2024. Het definitieve plan zal in november 2019 aan de Wilrijkenaar worden voorgesteld.

 

‘Wilrijk aan zet’ gaat de hele bestuursperiode voort

Het nieuwe districtsbestuur engageert zich om de Wilrijkenaar nog meer te betrekken bij het beleid. Deze grote inspraakronde voor de opmaak van het definitieve bestuursakkoord kadert binnen dit voornemen. ‘Wilrijk aan zet’ is bijgevolg geen eenmalig initiatief. Integendeel, met ‘Wilrijk aan zet’ wil het districtsbestuur de komende zes jaar maximaal gaan inzetten op communicatie en participatie, en dit in alle Wilrijkse wijken.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is