Luk Lemmens

Eerste gedeputeerde bevoegd voor Algemeen beleid, Interne audit, Ruimtelijke ordening, Omgevingsvergunning, Stedenbouwkundige beroepen, Mobiliteit, Erfgoed, Erediensten, Sportpaleis, Onderwijs en Educatie

Luk Lemmens is momenteel eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen, bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, erfgoed en onderwijs. Sinds 1975 is hij, eerst voor de Volksunie en vervolgens voor N-VA, actief in de Vlaamse en Antwerpse politiek. Hij was onder meer gemeenteraadslid (1998-2011) en vicevoorzitter OCMW (2001-2012) stad Antwerpen. In 2012 werd hij eerste gedeputeerde van de provincie. Na een monsterscore van 43 278 stemmen vatte hij in 2018 zijn tweede legislatuur aan.