Bestuur

Sanne Descamps

Voorzitter

Frida Boeykens

Ondervoorzitter

Monique Mahieu

Monique Mahieu
Secretaris

Peter Dierckx

Penningmeester - Webbeheerder

Els Vanderelst

Els Vanderelst
Ledenverantwoordelijke

Monique Vlaminck

Organisatieverantwoordelijke

Nabilla Ait Daoud

Schepen bevoegd voor jeugd, kinderopvang, leefmilieu en dierenwelzijn

Magda Biesemans

Districtsraadslid

Kristof Bossuyt

Districtsburgemeester

Jan Ceulemans

Districtsraadslid

Tamara Coomans

Districtsraadslid - Voorzitter Verenigde Raadscommissie

Frieda De Wever

Districtsraadslid

Jean Goedtkindt

Gemeenteraadslid

Marleen Haems

Marleen Haems
Bestuurslid

Liesbeth Homans

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Matthias Janssens

Bestuurslid

Thierry Janssens

Bestuurslid

Luk Lemmens

Gedeputeerde voor Algemeen Beleid, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Cultuur

Mohammed Mhaouchi

Districtsraadslid

Robert Moens

Districtsschepen

Dirk Rochtus

Dirk Rochtus
Gemeenteraadslid - Voorzitter Bestendige Raadscommissie

Sophie Stukken

Districtsraadslid

Linda Verlinden

Provincieraadslid - Districtsschepen

Kristel Vermeulen

Bestuurslid

Veerle Verryt

Bestuurslid

Tom Verstraelen

Districtsraadslid - Fractievoorzitter

Hugo Verwerft

Hugo Verwerft
Bestuurslid

Ludwig Wauters

Afbeelding van Ludwig Wauters
Bestuurslid

Dirk Willems

Afbeelding van Dirk Willems
Bestuurslid